Welkom bij Research & Development (R&D)

FirmoLin is continu bezig met het uitbreiden en verbeteren van elk aspect van zijn houtmodificatietechnologie, door ervaring, wetenschappelijke studie, analyse van productie en technische onderhoudsgegevens. De opgedane kennis wordt toegepast bij productontwikkeling in samenwerking met FirmoLin Sales & Services en in apparatuurontwerp in samenwerking met FirmoLin Systems.

FirmoLin R&D is actief op het gebied van:

  • Houtmodificatieprocessen
  • Eigenschappen van gemodificeerd hout
  • Kwaliteitsonderzoek van gemodificeerd hout

Sommige bevindingen worden gecommuniceerd op conferenties en in wetenschappelijke tijdschriften om de wetenschap van houtmodificatie vooruit te helpen. Publicatielijsten van dr. Wim Willems, de hoofd-wetenschapper van FirmoLin, zijn online te vinden op Researchgate en Google Scholar.

Het R&D-laboratorium zorgt voor de routinematige kwaliteitscontrole van de houtmodificatieproductie van FirmoLin met analyse van houtmonsters.

Unieke Kennis leidt tot Unieke Producten

FirmoLin Sales &
Services

Verkopen | Inlichtingen | Product- en Marktontwikkeling

FirmoLin Research & Development

Quaity control | (Product) Research |
(Proces) Ontwikkeling

FirmoLin Systems

FirmoLin procesinstallatie
Kwaliteitscontrole